Adres: Westlandse Poort
ABC Westland 123
2685 DB Poeldijk
Telefoon: 0174 444 814
E-mail:

info@huisadministratieenadvies.nl

Huis Administratie en Advies B.V. is een regionaal opererende organisatie, gevestigd in
het hartje van het Westland, die vanuit de praktijk de theorie toepast.

Dat maakt de administratie voor een opdrachtgever een stuk inzichtelijker en adviezen
leveren veelal direct resultaat op.