Adres: Westlandse Poort
ABC Westland 123
2685 DB Poeldijk
Telefoon: 0174 444 814
E-mail:

info@huisadministratieenadvies.nl

Crisisadministratie

Vooral banken maken gebruik van deze dienst. Vaak zijn het gecompliceerde en onover-
zichtelijke administraties die weer in kaart gebracht moeten worden, zodat ze weer inzich-
telijk worden voor de betrokkenen. Bij Huis Administratie en Advies B.V. kunnen ze dat als
geen ander. Een specialiteit waar de organisatie bekend om staat.