Adres: Westlandse Poort
ABC Westland 123
2685 DB Poeldijk
Telefoon: 0174 444 814
E-mail:

info@huisadministratieenadvies.nl

Projectadministratie

Deze dienst heeft vooral betrekking op onroerend goed, voornamelijk projecten waarbij
huurders betrokken zijn. Huis Administratie en Advies B.V. kreeg jaren geleden de eerste
opdracht in dit segment en heeft zich weten te bekwamen tot een van de toonaange-
vende administratiekantoren op dit specifieke gebied.