Adres: Westlandse Poort
ABC Westland 123
2685 DB Poeldijk
Telefoon: 0174 444 814
E-mail:

info@huisadministratieenadvies.nl

Financiƫle begeleiding

Actieve ondernemers zijn voortdurend bezig met het zoeken naar nieuwe kansen op de
markt, maar nieuwe activiteiten hebben meestal ook gevolgen voor de exploitatie en
liquiditeit van de organisatie.
Als een ondernemer een nieuw idee heeft uitgewerkt, al dan niet onderbouwd met com-
plete cijfers, dan stelt Huis op basis van deze gegevens een inzichtelijke exploitatiebegro-
ting op. Na goedkeuring hiervan wordt aansluitend een liquiditeitsprognose opgemaakt,
ter verduidelijking van de financieringsgevolgen, waardoor makkelijker eventuele financie-
ring verkregen kan worden.