Adres: Westlandse Poort
ABC Westland 123
2685 DB Poeldijk
Telefoon: 0174 444 814
E-mail:

info@huisadministratieenadvies.nl

Financieringsprocessen

Advies op dit terrein is koren op de molen van Huis zelf, omdat hij vanuit zijn vorige func-
tie dagelijks te maken had met geldstromen. Vanuit die gedachte kunnen financierings-
processen op praktische en doeltreffende wijze beoordeeld en begeleid worden. Deze
expertise van Huis Administratie en Advies is algemeen bekend, waardoor hun betrok-
kenheid vaak leidt tot kortere processen.