Adres: Westlandse Poort
ABC Westland 123
2685 DB Poeldijk
Telefoon: 0174 444 814
E-mail:

info@huisadministratieenadvies.nl

Valuta- en rentebeheer

Zonder in herhaling te willen vallen, maar de kennis op het terrein van valutabeheer heeft
zeker te maken met de brede ervaring van Huis zelf, opgedaan in de internationale
handel. Daar heeft hij geleerd om de risico’s van valutahandel tot een minimum te beper-
ken. Een zorg minder als je in het buitenland zaken doet.